Ontwerp voor het hoofdaltaar van de Sint-Augustinuskerk te Antwerpen, vóór 1701

Inventarisnummer: CVH 378
Bollaert & Moortgat

Ontwerp in perspectief van het hoofdaltaar van de Sint-Augustinuskerk te Antwerpen: centraal staat een eenvoudig altaar op een kleine trede, waarop een barok tabernakel; hierboven hangt een schilderij (niet ingevuld), met daarboven nog een segmentvormig fronton, waarin engelenbeelden; helemaal bovenaan wordt een bisschop weergegeven, waarschijnlijk de H. Augustinus voorstellend. Links en rechts voor het altaar staan schuinweg twee zuilen, bovenaan met elkaar verbonden door een kroonlijst, en waartussen een deur en een venster voorzien zijn.

Kunstenaar:

Hendrik-Frans Verbrugghen

Datering:

onbekend

Materiaal:

Bruine inkt op papier

Afmetingen:

245 x 188 mm

Bewaarplaats:

Museum Plantin-Moretus, Collectie Prentenkabinet, Antwerpen

Delen