Collectie Van Herck

Top image

De collectie Van Herck bestaat uit meer dan 700 tekeningen en 110 terracotta’s uit de 17e tot en met de 19e eeuw. Het zijn voornamelijk ontwerpen voor monumentale sculpturen of kerkmeubilair van Zuid-Nederlandse - en in het bijzonder Antwerpse - kunstenaars. Deze uitzonderlijke verzameling werd bijeengebracht door de Antwerpse kunsthandelaar Charles Van Herck (1884-1955) en in 1996-1997 aangekocht door het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting.Ze vormt een onmisbare bron voor de studie van de Antwerpse barok en van het scheppingsproces van beeldhouwkunst en kerkmeubilair. Onder de werken bevinden zich verschillende ontwerpen van grote namen, zoals Lucas Faydherbe, Arthus Quellinus, Jan-Peter van Bauerscheit, Michiel Vandervoort en Laurent Delvaux.

+

Charles Van Herck

Charles Van Herck (1884-1955) stamt uit een antiquairsdynastie en is een van de belangrijkste Antwerpse kunsthandelaars. Dit rijk ensemble van meer dan 800 stuks brengt hij in de loop van bijna 50 jaar bijeen. Zijn onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de herontdekking van de Antwerpse beeldhouwkunst van de 17e en 18e eeuw.

De collectie

De tekeningen en terracotta’s uit de collectie Van Herck vormen een onmisbare bron voor de studie van de Antwerpse barok en het creatieproces van beeldhouwwerken. Ze illustreren de creativiteit en virtuositeit van deze kunstenaars en vormen een boeiende historische bron aangezien veel beelden intussen vernield of verdwenen zijn.

Creatieproces in beeld

De tekeningen omvatten zowel eenvoudige schetsen als meer gedetailleerde ontwerpen. De terracotta’s zijn bozetti, grof geboetseerde ontwerpen, modelli, in detail uitgewerkte modellen of vidimi, toonmodellen. Op deze manier maakt de verzameling twee voorbereidende stappen tastbaar in het creatieproces van een beeldhouwwerk.

Inventaris van de collectie

Filters
Back
Filters
txdvioawpf01
sfy39587stp17