Zittende allegorische vrouw, met laurierkrans op het hoofd, ontrolt een banderol waarop de namen van geneesheren uit het verleden opgetekend zijn: HIPPOCRATE, GALENE, VESALE en PALFIJN

Inventarisnummer: inv 109
Studio Philippe de Formanoir

Kunstenaar:

Frans Deckers

Datering:

onbekend

Materiaal:

Terracotta

Afmetingen:

50,5 x 28 x 26 cm (Volledig)

Bewaarplaats:

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten Antwerpen

Delen